Zeeshan Sheikh (Ap) fortsetter å kjempe for rushtidsbuss fra Skytta - foreslår å ta bussavganger fra Heggeveien

– Men det beste er uansett om en ekstra buss kan settes inn på Skytta sik at tilbudet opprettholdes slik som i dag, sier Zeeshan Ahmad Sheikh.