Med Senterpartiet på Stortinget

Ida Eliseussen, Senterpartiet

Gruppeleder Ida Eliseussen forteller om stor enighet i Senterpartiet om skolestrukturen i Hakadal. *** Local Caption *** <BI>SAMLET PARTI.<I> Gruppeleder Ida Eliseussen forteller om stor enighet i Senterpartiet om framtidig skolestruktur i Hakadal.

Ida Eliseussen, Senterpartiet Gruppeleder Ida Eliseussen forteller om stor enighet i Senterpartiet om skolestrukturen i Hakadal. *** Local Caption *** <BI>SAMLET PARTI.<I> Gruppeleder Ida Eliseussen forteller om stor enighet i Senterpartiet om framtidig skolestruktur i Hakadal. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Ida Eliseussen, gruppeleder i Nittedal Spiv>

Tidligere denne måneden var vi så heldige å få besøk av nyvalgt stortingspolitiker, Sigbjørn Gjelsvik, her i Nittedal. Møtet ble godt annonsert under overskriften; «Kom og påvirk en stortingspolitiker!». Dessverre var det få som benyttet seg av muligheten, men for oss ni som deltok den kvelden ble det både konstruktivt og lærerikt. Sigbjørn fortalte godt om hvordan Senterpartiet allerede har tatt tak i flere viktige saker og løftet dem så langt og tydelig inn på Stortinget som mulig, ved hjelp av både interpellasjoner, skriftlige spørsmål og spørretime. Ja, for det er forskjell på skriftlige spørsmål og spørretime, noe vi fikk lære om denne kvelden. Vi lærte også om prosessene bak spørsmål, deriblant hvor mange spørsmål et parti har lov å stille pr. uke og hvor lang behandlingstiden er.

Senterpartiet har allerede kastet seg over saker som reversering av politireformen, nei til tvangssammenslåing av kommuner, ulovlig dumping av radioaktivt avfall, EØS-avtalen, styrking av forsvars- og beredskap, kampen mot UBER og for taxiløyvene, kampen mot mindre byråkratisering for næring og bedrifter, og kampen for havnearbeideres rettigheter.

I møtet her i Nittedal snakket vi mye om gode prosesser. Politikk tar tid, og noen ganger er det viktig å ha is i magen, og bruke god tid på å jobbe fram en god sak med det mål for øyet å få løsningene vedtatt av Stortinget. For Nittedal sin del, ba vi Sigbjørn om å ta med seg justering av markagrensa som en slik sak. Skal vi lykkes med god arealpolitikk som sørger for utvikling uten at vi bygger ned verdifull dyrka mark, er vi fullstendig avhengig av å kunne få utvikle områder oppover åskammene våre. I dag hindrer markagrensa dette. Vi ba også Sigbjørn om å følge med på kollektivtransportutviklingen (herunder ny Nittedalsbane), utviklingen av Rv4 og kommunereformen. Enn så lenge får Nittedal stå i fred, men med en fortsatt blå-blå regjering som har varslet flere runder og flere kamper for å slå sammen kommune-Norge, så skal vi ikke tro at vi er trygge på å kunne få stå alene. Nittedal Senterparti vil være tidlig ute med å påvirke til gode prosesser og hindre tvangsammenslåing av Nittedal med andre kommuner på et tidspunkt litt lengre der framme. I tillegg vil vi sikre god utbygging av kollektivtransport uten at vi ødelegger verdifull matjord.

Sigbjørn la vekt på hvor viktig det kommer til å være for ham med slike lokale møter. Dette er Trygve Slagsvold Vedum sin kaffekopp-strategi. Prate sammen om det som rører seg, det som er viktig og det vi sammen kan hjelpe hverandre med. Sigbjørn kommer garantert tilbake! Vi håper du også kommer da.

Artikkeltags