Faktasjekk hadde vært på sin plass

Av

3. januar trykket Varingen et leserinnlegg fra Hans Nordby. Varingen burde både ha sjekket fakta og gitt meg tilsvarsrett. Varingen gjorde ingen av delene.