Vil samle voksenopplæringen – og helst på Hagen

Kommunestyret er enig i at man må få til en bedre organisering av voksenopplæringen i bygda, men representantene er noe uenige i om tilbudet bør flyttes til Hagen skole.