ROM- Tilrettelagte tjenester, Nittedal kommune.

Mandag 28. januar kl.18:00-20:30
Solli Aktivitetshus, Solliveien 7
NittedalÅpne kart
kart
ROM for påfyll: Tema: Besteforeldre og andre berørte,- hvordan påvirkes hele familien og nettverk? Dørene åpner 1730. ROM er gratis og det er en enkel bevertning. ROM for påfyll er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for: erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring. Formålet med ROM er å kunne tilby best mulig tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. For spørsmål eller påmelding : Mariann Aasheim Rørhus 40764989 eller send mail til : mariann.aasheim.rorhus@nittedal.kommune.no