Ville avvikle hovedutvalg

Både Høyre og MDG gikk i sine alternative 2021-budsjetter inn for at hovedutvalget for eierstyring og næringsutvikling skulle legges ned, men forslagene kom ikke opp muntlig i kommunestyret og fikk ikke flertall.