Gå til sidens hovedinnhold

Vil stramme inn reglene for bruk av elsparkesykler

Statens vegvesen foreslår aldersgrense, promillegrense, hjelmpåbud, gangfart på fortau og forbud mot flere enn en person per elsparkesykkel.

(NTB) Statens vegvesen har i en pressemelding formidlet via NTB forklart at de ønsker eget regelverk for elsparkesykler, og sender nå forslaget ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere personer på en elsparkesykkel er blant forslagene.

Vegvesenet vil gi kommunene tydeligere hjemmel til å regulere parkering og bruken på offentlige areal. Kommuner skal også ha anledning til å ilegge gebyr for brudd på regler om hvor elsparkesykler skal stilles opp. Utleierne blir ansvarlig for gebyrene.

Samferdselsdepartementet ga i høst Statens vegvesen i oppdrag å utrede hvilke regler som kan tre i kraft før våren 2021. Dette forutsetter at nye regler kommer som endringer i forskriftene under vegtrafikkloven. Forslag til regelendringer berører ikke vanlige sykler og elsykler.

Balansert regelverk

Utredningen er en bred gjennomgang av mulighetene for å gi regler. Vegvesenet ser ikke for seg at alle forslagene skal gjennomføres. En bred høring og en god debatt vil gi myndighetene et grunnlag for å finne en balansert løsning.

«Liten elektrisk motorvogn»

Til nå har elsparkesykler, hoverboards, Segways og lignende elektriske kjøretøy blitt regulert som sykkel i kjøretøyforskriften. Men dette er motoriserte kjøretøy, og nå foreslår Vegvesenet å opprette en kategori med benevnelse «liten elektrisk motorvogn» som gjør det mulig å lage fornuftige regler for en ny type mobilitet.

Vegvesenet foreslår promillegrense på linje med andre motorkjøretøy på 0,2, aldersgrense, hjelmpåbud og fartsgrense. Derimot ønsker ikke Statens vegvesen krav om føreropplæring eller registrering som motorvogn.

Les også

Line (51) skulle bare teste elsparkesykkel. Det neste hun husker er at hun ligger i ambulansen på veg til Ullevål

– Det gjelder å finne en balanse. Vi ønsker ikke å strupe en ny bransje. Men vi ønsker ordnede forhold for alle trafikanter, sier Anette Hauge i Statens vegvesen.

Hun legger til at forslagene også er motivert av trafikksikkerhet for brukerne. I høringsbrevet omtales ulykkene og skadepotensialet med grunnlag i legevaktundersøkelsen i Oslo.

Nytte for mange

Tilbudet av elektriske sparkesykler eksploderte på kort tid, og dette tyder på at kjøretøyene dekker et behov og gir brukeren positiv nytte. Det kan komme flere nye typer elektriske kjøretøy på markedet.

Les også

Trond (48) pendler med elsparkesykkel: – Får nesten lyst til å geipe til bommen

Utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer må skje på en trafikksikker måte – for dem som bruker slike kjøretøy og for alle andre trafikanter.

Verktøy for kommunene

Flere av forslagene i høringen er å betrakte som verktøy kommunene kan ta å bruk i den utstrekning det lokalt er behov for det. En slik hjemmel er skilting av bruksbegrensninger. Et eksempel er skilting av soner for elsparkesykler eller soner med parkeringsforbud.

Krav om tilnærmet gangfart på fortau

Selv om elsparkesykkel blir motorvogn, skal den kunne benyttes på de arealene og på tilnærmet samme måte som sykler brukes i dag. Unntak fra dette skal skiltes. I høringen spiller Vegvesenet inn et mulig krav er «gangfart» på 6 km/t når en elsparkesykkel passerer gående på gangvei eller fortau.

Les også

Linda (28) ber om skjerpings fra unger på sparkesykkel: – Jeg er lite gira på å være skyld i ei ulykke

Adgangen til å ilegge gebyr gir håndhevingsmuligheter til politi og kommuner når elsparkesykler er feilparkert på offentlig grunn.

Kommentarer til denne saken