Vil har fortgang i utbygging av ny riksvei 4 mellom Kjul og Rotnes. Mener det kan stimulere til mer aktivitet i koronakrisen

Helge Fossum (Frp) mener konsekvensene av koronakrisen gjør det desto viktigere å prioritere prosjekter som riksvei 4 mellom Kjul og Rotnes.