Årets program på Kvinnedagen byr på hele fire arrangementer, og under hovedforestillingen «FRI» skal det i tillegg til musikk og dans også være en erfaringsdeling.


– Her skal en gruppe kvinner reflektere rundt sine oppfatninger av frihet, og hva som eventuelt har fått dem til å føle seg ufrie i livet, sier kulturhuskonsulent, Kari Moland.

Ulike erfaringer
Med på scenen denne kvelden er Vilja Onstad Bergersen, russepresident ved Bjertnes vgs, Mette Tønder, Høyrepolitiker, Bente Østensen og Aina Gullord, tidligere innsatte og medlemmer av bandet Venjas Harem, og Richa Chandra, danser og foredragsholder.

Blir dette en slags paneldebatt?

– Vi kunne jo ikke kalle det for en paneldebatt, for hva er det å debattere? Din sannhet er ikke min sannhet, fordi vi har jo helt ulike erfaringer, påpeker Moland.

Ida Eliseussen skal være ordstyrer under erfaringsdelingen.

– Jeg synes at det er så spennende å bli spurt, og jeg gleder meg masse!
Ida er en menneskeforkjemper, og for henne er det selvsagt at vi skal være likestilte og likeverdige uavhengig av kjønn, sier Eliseussen.

Hva er din opplevelse av dette med frihet?

– Jeg tenker at kvinners frihet i Norge er hva vi selv gjør det til. Jeg mener at mye av kvinners frihet ligger i hvilken verdi vi gir oss selv. Vi har alle muligheter, men vi må omfavne dem og tørre å ta plass i samfunnet. En del kvinner har en indre kritiker som hindrer dem i å gripe muligheter og ta plass. Lar vi den kritikeren råde så gjør vi oss ufri. Dersom alle kvinner sørger for å la sin indre stemmen i stedet fortelle seg at de er viktige, vakre og med vett, så oppnår vi frihet. Vi må alle sammen finne Pippi Langstrømpe i oss!

Brenner for forebygging
Ida Eliseussen har alltid vært samfunnsengasjert og er i dag gruppeleder for Senterpartiet i Nittedal. Hun jobber også som Oppvekst og SLT- koordinator i Nes kommune, og har et hjerte som banker ekstra hardt for forebygging og rehabilitering av rus og kriminalitet.

– Man blir så for dømt og så fort stigmatisert. Hvis du er kvinne og har begått en kriminell handling, for eksempel, så er det nok mye tøffere enn for menn som er i samme situasjon. Det er så viktig å få lov til å være et menneske selv om du har en litt brokete bakgrunn.