– Vi i helsevesenet er heldig stilt. Det er bruk for oss

Gitte Korvann kommer på mange som har det verre enn helsearbeidere i disse tider.