– Nå er vi ferdige med å være «flinke» til å holde avstand til hverandre. Å være sammen er viktig, og man snakker annerledes sammen i det fysiske rom. Isolering kan få frem så mye stygt i oss, påpeker lederen for Nittedal Frivilligsentral, Nora Mahendran Berge.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Nora skal være ordstyrer under hovedarrangementet til Verdensdagen for psykisk helse i Nittedal bibliotek. Med utdannelse innen pedagogikk, med spesielt fokus på psykisk helse og nesten ti år med arbeid med barn og unges psykiske helse bak seg, har hun en faglig tyngde som kommer godt med i en panelsamtale som dette.

Peder Kjøs i Flammen

Mandag kveld deler Nora Mahendran Berge scene med blant andre anerkjente Peder Kjøs. Han holder et innledende foredrag før han deltar i panelsamtalen om hvordan vi kan hjelpe hverandre inn i gode fellesskap.

Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, skriver for flere av de største avisene og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner.

I panelsamtalen i biblioteket deltar også kommuneoverlege Irene Teslo, enhetsleder for voksenopplæring og flyktningtjenesten Sofia Azam og Frp-politiker og LEVE-representant Erland Vestli.

Noen å spise med

Gjennom sitt arbeid ser frivilligsentralleder Berge daglig behovet for det viktige frivillige fellesskapet, og nevner blant annet at det er mange eldre i Nittedal som savner noen å spise middag med og at barnefamilier uten nettverk behøver flyttehjelp.

– Det finnes så mange former for ensomhet, men det som er felles for dem er at det ikke synes på utsiden. Vi har alle et grunnleggende behov for å både bli sett og for å være ressurser for andre. Og så er det det aspektet at noen hjelper deg fordi man vil, og ikke fordi det er jobben din. Frivillig arbeid kan altså være en vei inn i et godt fellesskap. Det kan også medlemskap i et lag eller forening være, sier Nora M. Berge.

Bygdekoret rekrutterer

Nittedal har nå passert 25.000 innbyggere, og vi har over 200 registrerte lag og foreninger. Et lite knippe av dem vil være representert i Flammen og i Rotnes kirke under Verdensdags-markeringen, og blant dem Nittedal Bygdekor. Korets leder, Sverre Klonteig, synes det er både hyggelig og viktig å kunne bidra i markeringen av Verdensdagen.

– Det er mye god helse i å være med i et kor. Du blir en del av et viktig fellesskap, du får brukt deg selv og så er det den viktige kaffekoppen i pausen.

Bygdekoret vil ha stand i Flammen denne kvelden, og er du interessert i å synge så er det bare å slå av en prat.

Største hittil i Nittedal

I år strekker Verdensdags-markeringen i Nittedal seg over to dager, 10. og 11. oktober, og markeringen er den største hittil. I tillegg til hovedarrangementet blir det filmvisning, teaterforestillingen «Refusert» med Lars Sørbø, OPS-kurs (Oppmerksomhet på selvmordstanker) og foredraget «Det er godt at du er til» med Charlotte Rørth. I tillegg er det arrangementer for barnehager og ungdomsskoleelever.

Som tidligere år er markeringen et samarbeid mellom Nittedal kommune, Mental Helse Nittedal og Hakadal og Nittedal menigheter. Alle arrangementene avvikles i Kulturverket Flammen og Rotnes kirke.