Venter til torsdag med å konkludere om restriksjoner for bygdas ungdommer

Kommunen vil bruke en ekstra dag for å undersøke konsekvensene av å innføre like strenge koronatiltak som i Oslo.