Flere dager med redusert fart og manuell dirigering

Statens vegvesen melder på sine hjemmesider at det vil være innsnevring og redusert hastighet på Fv. 22 og gamle Nittedalsveien ved Slattum i flere dager fremover.