Det ble påvist 6 positive prøver i Nittedal fredag 12.mars.

– Fire av de som er smittet er husstandsmedlemmer og nærkontakter til tidligere smittede og har kjent smittevei, opplyser ordføreren.

Den femte positive prøven er fra en arbeidsinnvandrer som jobber i Oslo med ukjent smittevei. Den siste fikk ikke smittesporerne tak i på fredag, så det foreligger ikke informasjon om dette smittetilfellet.

– Ett av de fire smittetilfellene med kjent smittevei kan knyttes til en barnehage som allerede har noen i karantene. Karantene-situasjonen for skoler og barnehager er uendret fra forrige rapportering, sier Solli.

Med fredagens seks nye smittetilfeller har 601 nittedøler testet positivt på korona siden registreringen startet 7. mars 2020.

Høye smittetall

Nittedal har hatt 85 positive prøver de siste to ukene fordelt på 42 tilfeller den første uken og 43 tilfeller de sju siste dagene. Det utgjør 340 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene.

– Det er et høyt smittetall, men likevel noe under nivået i Oslo og nabokommunene på Romerike med mest smitte. Antall positive prøver varierer noe fra dag til dag, men smittetrenden ser ut til å flate ut, sier Solli.

Ordføreren sier videre at med den relativt strenge lokale forskriften, og god etterlevelse av smittevernreglene, er en målsetning å få en synkende trend på antall smittede i kommunen.

Mulig innskjerping

– Det er fortsatt høyt trykk på smittesporing og testing, men på grunn av godt og grundig arbeid har vi fortsatt ganske god oversikt og kontroll med smitteutviklingen, mener Solli.

Han sier vi er helt avhengige av at innbyggerne fortsatt følger smittevernreglene.

– Dette gjelder spesielt i skoler, barnehager og i private hjem siden det er der vi har sett økt smittespredning den siste tiden. Kriseledelsen i Nittedal reviderer vår lokale forskrift på mandag, og det kan komme enda strengere smittevernregler for de to ukene fram til påske, sier Solli.

Kommunens gjeldende forskrift finner du her!