Varsler nattarbeid på Åneby

Berørte naboer vil få tilbud om alternativ overnatting