– Det har vært en berg- og dalbane, sier Varingen-redaktør Jan Fossen til fagbladet Journalisten.

Han oppsummerer 36 års virke i redaktørstolen. Da han begynte i jobben 1. juni 1983 var avisa og kommunen nede i en dal:

– Det sto ikke så bra til. Det var stagnasjon, en kommune i liten utvikling, sier Fossen til Journalisten.

De neste tiårene skjedde det flere ting. Gardermoen ble bygd. Næringsliv etablerte seg i kommunen. Pendlere til Oslo flyttet nærmere fjell, natur og lave boligpriser. Og folketallet økte. På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var Varingen en pengemaskin. Opplagstallet økte, overskuddene økte og omsetningen nådde på det meste nesten 20 millioner, skriver Journalisten:

For ti år siden opplevde avisen, som mange andre, at tidene forandret seg. Fra å være én av bygdas mange millionbedrifter gikk de gjennom syv år med store underskudd fra 2010 til 2017. Sparepengene forsvant.

Sommeren 2017 ble Varingen solgt av de tidligere lokale eierne i Nittedal til Amedia.

– De fleste vil kunne skrive under på at hadde vi ikke kommet inn i Amedia, så hadde vi nok antagelig ligget på sotteseng i dag. Det hadde knapt vært en lokalavis i Nittedal, sier Fossen til fagbladet:

– Amedia sa de hadde evighetsperspektiv for avisdrift. Det var de veldig klare på. Vi måtte innstille oss på at det ville bli stilt krav til effektivisering av virksomheten, og at vi måtte gjøre det på en annen måte enn vi er vant til.

I 2018 leverte Varingen et overskudd på tre millioner kroner før skatt, det beste i avisens historie.

Les hele oppslaget i Journalisten

Resultat for Mediehuset Varingen AS; merk at omsetninga i 2017 gjelder bare for et halvt år siden selskapet ble opprettet 26. juni dette året: