Varingen har skrevet en underlig artikkel om å utsette bryllup. Dette er «nyheter» som ikke har rot i virkeligheten

Av