Kommunen informerer om at eiendommer langs Kirkeveien øst for Nitelva er uten vann som følge av et ledningsbrudd.

Bruddet er lokalisert og kommunen jobber med saken.

– Vi vet ikke ennå hvor lenge vannet vil være borte, sier Bjørn Rønholt, enhetsleder kommunalteknikk, og opplyser om at de vil ta kontakt med de som er direkte berørt.

– Det vil bli satt ut nødvannskontainer, ved Holmerud gård, Kirkeveien 59, informerer han.