Nedre Romerike Vannverk fikset lekkasjen på Rudstein på mandag, men nå lekker det dessverre igjen like ved. NRV bytter derfor nå ut en større del av vannledningen så fort som overhodet mulig for å prøve å unngå at det skal skje igjen.

Vanningsforbudet gjelder alle på Kjul, Rotnes og i Hakadal.

I mellomtiden er det viktig at ingen i som bor i Nittedal (etter Hagantunellen) bruker mer vann enn nødvendig. Nittedal kommune innfører derfor vanningsforbud for alle husstander nord for Rudstein. Vannet vil som tidligere komme fra høydebassengene som nå er fylt på igjen.

Ved å bruke bare det du trenger, hjelper du til med å sørge for at alle har drikkevann til lekkasjen er stoppet.