Vannet tilbake etter lekkasje ved Åneby

Det ble satt opp midlertidig vannpost mens arbeidet med å fikse feilen pågikk.