I løpet av august vil man kunne se vandreutstillingen Den nye planeten på Nittedal bibliotek.

Utstillingen tar utgangspunkt i et gruppearbeid som enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets todagers kurs i menneskerettigheter.

I dette gruppearbeider reflekterer ungdommene rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn.

– Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler, skriver Menneskerettighetsakademiet i en pressemelding.

Siden 2008 har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere spørsmålet om hvilke regler skaper et godt samfunn, og utstillingen skal synliggjøre disse svarene.

Utstillingen inkluderer også sitater som viser hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene om hvordan man skal skape gode samfunn.

I tillegg inneholder den informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948, og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig.

– Utstillingen utfordrer besøkende til å reflektere rundt hva som er, og bør være viktige samfunnsverdier. Vi har utviklet et undervisningsopplegg knyttet til temaer som menneskerettigheter og demokrati, så vi håper at også skoler tar turen innom, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet, Marit Langmyr i pressemeldingen.

– Vi er glade for å kunne tilby denne viktige utstillingen til innbyggerne i Nittedal på nettopp biblioteket, som jo er en institusjon som fremmer demokrati og ytringsfrihet. Stemmene til de unge asylsøkerne minner oss på at et godt samfunn ikke er noe å ta for gitt. Det er svært viktig å fortsette å lære, sier Elise Salmi, Litteratur- og kulturformidler på Nittedal bibliotek.

Utsilingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter.

Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen.

Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.