– Fra og med mandag 31. januar (uke 5) vil Nittedal kommune tilby vaksine til barn og unge i aldersgruppen 5-15 år på ordinære vaksinasjonsdager, skriver kommunen på deres nettsider.

Denne endringen gjør at barn i aldersgruppen 5 til 11 år nå kan få sin første dose med koronavaksine, mens barn i aldersgruppen 12 til 15 år kan få sin andre dose.

  • Barn over 12 år kan komme på drop-in. Husk samtykkeskjema, som på forhånd må fylles ut av begge foresatte.
  • Barn under 12 år skal ha egne vaksinedoser, og må derfor bestille time via timebooking. Send en bestilling til vaksine@nittedal.kommune.no med navn på barn, fødselsdato og kontaktinformasjon til foresatte.

Kommunen opplyser at dersom barnet har hatt koronasmitte, må det først gå minst 12 uker fra de er friske til de kan ta koronavaksine.

5-11 år

Barn som er født i årskullene 2010-2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom deres foresatte ønsker det.

Vaksinetilbudet er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer.
  • Barn i kontakt med sårbare personer.
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

– Folkehelseinstituttet vurderer at én vaksinedose gir best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter minimum 8 uker hvis foresatte ønsker det, skriver kommunen.

Barn under 12 år som har hatt korona regnes for å ha god beskyttelse, men de kan få en vaksinedose hvis foresatte ønsker dette.

12-15 år

Barn født i årskullene 2006-2009 som kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan nå vaksineres med andre vaksinedose dersom foresatte ønsker det.

Det må ha gått minimum 8 uker siden de fikk første dose før de kan få den andre.

Barn mellom 12 og 15 år som har hatt korona minimum tre uker etter første vaksinedose skal ikke ha flere vaksinedoser.

Elever i videregående skole

Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta to vaksinedoser så snart som mulig. De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.