Her er de som har fått flest kommunale verv

VERVGROSSISTER: Collage med f.v. Erland Vestli (Frp), ordfører Hilde Thorkildsen (A) og varaordfører Inge Solli (V).

VERVGROSSISTER: Collage med f.v. Erland Vestli (Frp), ordfører Hilde Thorkildsen (A) og varaordfører Inge Solli (V).

Kommunestyret har valgt medlemmer og varamedlemmer til en rekke underutvalg. Noen navn går igjen.

DEL

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er Nittedals representant i representantskapene for Nedre Romerike vannverk og Nedre Romerike avløpsselskap. I det første får hun selskap av Kjetil Sukkestad og i det andre av Torbjørn Seljevoll, begge fra Høyre.

Varaordfører Inge Solli (V) er kommunens representant i representantskapet til Roaf, Romerike krisesenter, styringsgruppa for vannområdet Leira-Nittedal og generalforsamlingen i Norasondegruppen AS. I representantskapet til Roaf får han følge av Høyres Arnt Kristoffersen.

Erland Vestli (Frp) er Nittedals mann i representantskapene for Romerike Revisjon IKS og Romerike kontrollutvalgssekretariat, og møter dessuten på generalforsamlingene i Nedre Romerike vannverk og Strandveien 1 AS. Hos NRV får han følge av Arnt Kristoffersen og hos Strandveien 1 av Jan Stefan Holme, begge fra Høyre.

Rune Kyllenstjerna (Ap) og Marius Egeberg (H) er Nittedals deltagere i representantskapet for Nedre Romerike brann- og redningsvesen, mens Ann-Karin Pettersen (Ap) sitter som kommunens representant i kirkelig fellesråd.

Artikkeltags