Ungdommer anmeldt for grov kroppskrenkelse ved Morttjern – ung jente sendt til Ahus

Alle de involverte skal være mindreårige.