61 prosent er svært fornøyd, og 32 prosent er ganske fornøyd med barnehagetilbudet, viser svarene fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse 2021.

2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett.

Foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet har vært stabil de åtte årene undersøkelsen har blitt gjennomført. Dermed ser det ut til at koronasituasjonen ikke har endret foreldrenes generelle tilfredshet.

Misfornøyde med maten

– På vei ut av en pandemi som for alvor har vist hvor viktig barnehager er for at samfunnet kan gå rundt, må vi ta grep og sørge for at det både er godt for barn å gå i barnehagen, og at barnehagene våre er gode arbeidsplasser, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Foreldrene er spesielt fornøyde med barnets trygghet og trivsel i barnehagen, hele 97 prosent svarer at de er tilfredse med dette.

Ifølge undersøkelsen er en av ti foreldre misfornøyde med mattilbudet, mens 16 prosent er misfornøyde med bemanningstettheten. Dette er på nivå med 2020 og 2019.

Foreldre med barn i private barnehager er i større grad fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager.

Norske barnehageforeldre mer tilfredse

Når det gjelder hygienen i barnehagen, har foreldrenes tilfredshet gått ned fra 88 prosent i 2020 til 85 prosent i 2021. Utdanningsdirektoratet skriver at det er grunn til å tro at dette kan skyldes smitteverkstiltakene som barnehagene har innført i løpet av 2020.

I 2019 lå tilfredsheten med hygiene på 80 prosent.

Om lag 270.000 barn går i en av landets over 5.500 barnehager i dag.

En nordisk studie viser at norske barnehageforeldre generelt er mer tilfredse med barnehagetilbudet enn i de andre nordiske landene. Studien viser at norske foreldre ligger høyest både på foreldretilfredshet og trivsel i barnehagen

(©NTB)