Etter at byggetillatelse er innvilget, søker utbygger om å slippe å bygge alle de planlagte garasjeplassene fordi han vil spare penger. Det sier kommunen ja til. Dette går beboerne som har kjøpt leilighet hus forbi.

Kommunen behandler det som en «mindre vesentlig reguleringsendring» og da er det mindre krav til informasjon og høring.

Etterpå selger utbygger 64 av de gjenværende garasjeplasser til 32 av boligene, det vil si 32 plasser blir kritikkverdig fordelt. Noen får to plasser mens andre får ingen.

Venteliste

Kjøperne som ikke får garasjeplass hevder å bli feilinformert av utbygger/megler om at man kan føre seg opp på en venteliste og at det angivelig skal gå greit å ordne med parkering.

Resultatet er at beboere uten egen garasje- eller parkeringsplass står på gjesteplassene, hvilket heller ikke er problemfritt fordi en viktig forutsetning for å kjøpe bolig der var at det skulle være et rikelig, nærmere bestemt antall gjesteplasser så man kan få barn og barnebarn på besøk uten at det blir stress. Ellers hadde man heller kjøpt bolig et annet sted.

I andre sammenlignbare, nye prosjekter kan gjester i utgangspunktet også parkere på nærliggende arealer, f.eks. i det nye prosjektet Rotneshagen der man foruten på de definerte gjesteplasser på egen eiendom også kan stå ved låsesmeden, på stasjonen, på butikken om søndagene eller langs den nye veien som går nordøstover helt opp til Solveien.

Mosenterets plasser

I høyblokken på Mosenteret kan man foruten på egne gjesteplasser i garasjens 3. etasje, også i utgangspunktet parkere i butikksenterets to garasjeetasjer om søndagene, og dessuten vel også på skolen om lørdagene og søndagene.

Det å stå på butikkens og skolens parkeringsplass i helgene bør avtales med butikken/skolen, det bør kunne løses dersom sameiestyret inngår en avtale og tar en del av driftskostnadene.

Men på Kvernstua kan man ikke parkere noe annet sted, nå heller ikke langs Kvernstuveien.

Dette Kvernstuprosjektet er ikke helt gjennomtenkt. Skal man parkere innimellom blokkene blir det ikke et bilfritt og trygt område som også var en viktig forutsetning. Skal man ta av grøntarealet må det omreguleres hvilket tar år og dag og har uvisst utfall.

Det kan nesten se ut til at mange er forledet til å kjøpe bolig på Kvernstua på falske premisser, under bristende forutsetninger.

Tunge bæreposer

Det er over 750 meter å gå i oppoverbakke med tunge bæreposer fra Coop Mega på Mosenteret og opp til den nyeste D-blokken. Det er som fra Bunnpris og opp til Peiskrokveien, der jeg bodde før. Ikke så mange som drar på tunge bæreposer opp brattbakken der.

Da er det et tankekors at de nye blokkene som er nærmeste nabo til stasjonen, har bedre parkeringsmuligheter. Det samme gjelder høyblokken på Mo der beboerne kan ta heisen ned i butikken i tøflene. Også de har bedre parkeringsfasiliteter enn det Kvernstua har.

Utbygger begrunnet mindre behov for parkering enn opprinnelig vedtatt med nærhet til kommunikasjonsknutepunkt og kort gangavstand til butikk.

Ifølge Trafikkøkonomisk Institutt defineres gangavstand som 650 meter i luftlinje og da vel å merke på flat mark, ikke i oppoverbakke. Ruter definerer det som 500 meter.

Sitter boligkjøpere med svarteper?

Uheldig planlegging? Eller kritikkverdige disposisjoner av utbygger? Burde kommunen akseptert færre parkeringsplasser enn det som var vedtatt? Teller kommunen bare totalantall parkeringsplasser uten hensyn til hvordan de blir fordelt? Blir uskyldige boligkjøpere sittende med svarteper? En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.

Parkeringsnormen på Kvernstua tilsier 308 parkeringsplasser, antallet ble redusert til 270. Forutsetningen var å etablere 30 nye utendørs. Det ble aldri gjort.

Kan nesten lure om kommunen tenker mer på utbyggerne enn på innbyggerne.