Turglad Varingen-veteran runder 75 år

Hun hadde sin første artikkel på trykk høsten 1983 og ble fast ansatt i Varingen 1. september 1986. Etter 26 år som journalist og redaksjonssekretær gikk hun av, men fortsatte som frilanser. I tillegg skrev hun Nittedal ILs jubileumsbok – og ikke minst har det lokale turlaget hatt mye glede av henne. Søndag fyller Kari Tveøy 75 år.