Skolepatruljer har eksistert i Norge siden 1952, og Trygg Trafikk har til nå solgt utstyr og levert opplæringsmateriell til skolene som har en slik ordning. Men fra i år er det slutt. En av årsakene er at trafikken er mer komplisert enn tidligere, opplyser organisasjonen.

– Barn lar seg også lett avlede og distrahere, og dette kan fort få alvorlige følger dersom en uforutsett hendelse skjer, sier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord.

Hun påpeker at det ikke er bra for barna i skolepatruljen å stå ved en svært trafikkert vei med støy og forurensning.

Organisasjonen ber i stedet kommunene om å lage såkalte hjertesoner rundt skolene, som skal være spesielt trafikksikre.

(©NTB)