Ulykka skjedde i 13-tiden mandag.

– Det er meldt om personskade, men omfanget er uvisst, opplyste vaktleder Frode Johannessen ved 110-sentralen. Han forteller videre at nødetatene var på vei, men hadde innledningsvis lite informasjon.

I følge et vitne, som kom med buss fra Åneby, hørtes det ut som om det var mest materielle skader.

– Bussen kom ikke videre fordi det sto kjøretøy i veien. Jeg trodde bussen stoppet for å slippe av passasjerer, men så så jeg at det sto biler i veien. Alle passasjerene gikk ut for å hjelpe til, men det var ikke nødvendig, sier hen.

Ifølge vitnet var alle nødetater på stedet.

– Jeg overhørte noen si at det kun var materielle skader og én hjernerystelse.

– En varebil og en stasjonsvogn står ute i Nittedalsveien med frontene i samme retning. Akkurat nå er det massiv trafikkork i begge retninger, sier Varingens reporter Knut Ingar Hjertaas fra ulykkesstedet.

Innsatsleder Dag André Sylju i politiet sier til Varingen at en person er sendt til Ahus og en til legevakt for sjekk. Ingen skal være alvorlig skadet.

– Ulykken er mellom to kjøretøy, og med til sammen tre personer. To i personbilen og en i varebilen, sier innsatslederen.

Ulykken førte til store trafikale problemer i området. Trafikken gikk veldig trengt, og med mange biler i kø ned Brennaveien. De to kjøretøyene som har kollidert sperret påkjøringa ut i Nittedalsveien.

Hendelsen førte også til lange køer i Nittedalsveien, i begge retninger. Det vil si fra avkjøringa ved Hagansenteret til Brennaveien sørover, samt fra rundkjøringa på Gjelleråsen og ned til Brennaveien i nordgående retning.

Begge kjøretøyer stod med fronten i sørgående retning i Nittedalsveien. Begge hadde store skader i fronten.

– Jeg kan ikke si noe om hendelsesforløpet. Det er noe videre etterforskning må finne ut av, sier Sylju.

Begge de to involverte kjøretøyene måtte fjernes av bilbergere.