Mangler Aksjon Skolevei-prosjekter

Kommunestyret ville gjerne søke om Aksjon Skolevei-midler, men ved gjennomgang av sakspapirene ble flere usikre på om Nittedal faktisk hadde prosjekter å søke på.