Det foregår anleggsarbeid i ved påkjøringa til E6 ved Hvam. Det som påvirker trafikken mest nå i morgentimene er arbeidet med akselerasjonsfeltet, som også blir det tredje feltet sørover, er kortet ned og gir liten mulighet til fletting. Det oppstår derfor en skikkelig flaskehals i morgenrushet inn mot Oslo.

June 23, 2022 ">Smartembed for

Undertegnede kan ved selvsyn bekrefte at arbeidet i tillegg til mye kø på E6 også skaper trafikale problemer på alle tilførselsveier mot Hvam og rundkjøringene der. I åtte-tiden nå på morgenen gikk trafikken tregt på rv. 22 fra Lillestrøm mot Hvam og på fv. 22 på Hellerudsletta fra Gjelleråsen mot Hvam.