– Sammen med Vy Gjøvikbanen vil Bane Nor på morgenkvisten torsdag overraske de reisende på Nittedal stasjon med en liten påskjønnelse, sier kommunikasjonsrådgiver Karoline Vårdal i Bane Nor.

Stuntet faller sammen med Refleksdagen torsdag 20. oktober, noe påskjønnelsen bærer preg av.

– Med refleks og en varm kaffekopp ønsker vi å bruke anledningen til å takke reisende og pendlere som de siste årene har måttet stå i arbeidshelger, togstans, skinnetråkking og buss for tog. Vi er takknemlige for tålmodigheten, sier Vårdal.

Oppgraderinga har pågått siden høsten 2020 og har i flere omganger påvirket naboer og de reisende. Nittedal stasjon har fått nye og lengre plattformer som letter ombordstiginga, ny overgangsbru og lengre krysningsspor. Adkomsten har blitt bedre med flere parkeringsplasser, der de siste åpner i november, mer plass for sykkel og bedre forhold for påstigning til buss.

– Med flere og lengre krysningsspor langs banen har kapasiteten for godstransporten økt. Det har gitt lokalsamfunnet et grønnere alternativ for å frakte gods, fordi mer på skinner setter mindre spor, skriver Bane Nor i ei pressemelding

Anlegg har pågått flere steder langs Gjøvikbanen. På Jaren stasjon er arbeidet fullført med to nye plattformer og overgangsbru med heiser og trapper. Reinsvoll stasjon er bygget om med to spor, nye plattformer og overgangsbru, og på gamle Harestua stasjon har de forlenget krysningssporet for å øke kapasiteten for gods.

– Nå er vi snart i mål. Vi håper pendlere og togreisende vil nyte godt av det som er gjort og fortsetter å reise med toget, sier Vårdal:

– Vi ønsker alle reisende en fin torsdag, og husk, bruk refleks.