Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for skogsdriften – innskjerper begrensningene

Artikkelen er over 3 år gammel

Hever skogbrannfaren fra rødt til mørkerødt.

Brannsjefene i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike og Follo er meget bekymret for den økende skogbrannfaren, og vil derfor heve anbefalingene for skogsdrift fra rødt til mørkerødt varsel, opplyser informasjonsrådgiver Linda Stuvland i Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen (NRBR).

Rødt varsel innebærer:

1. Alle forholdsregler for orange varsel gjelder
2. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse.
3. Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
4. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
5. Unngå drift på tørre furukoller
6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
8. Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder
9. Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking
10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
11. Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

Tropesommeren: 500 kan bli permittert

Mørkerødt varsel innebærer:
1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare enn indeksen tilsier
2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde.
Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse
3. Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

– På en skala fra én til ti er det 15-16 i dumt å tenne bål ute i naturen nå

Kommentarer til denne saken