Det fremgår av Folkehelseinstituttets (FHI) ukentlige rapport for uke 9.

1,8 prosent av dem som oppsøkte lege i forrige uke, ble diagnostisert med influensalignende sykdom. Til sammenligning var andelen på 2,3 prosent både i uke 8 og i uke 7. Andelen influensalignende sykdom ser ut til å ha nådd toppen i uke 7, ifølge FHI.

– Antall innlagte med influensa avtar også. Det ser dermed ut som om utbruddet har nådd sitt toppunkt og nå er på hell, heter det i ukesrapporten.

242 personer ble innlagt forrige uke, og alle tilfellene dreide det seg om influensa A (H1N1). Dette er en etterkommer av viruset som utgjorde pandemien i 2009 og da ble kalt «svineinfluensa». Viruset har siden sirkulert jevnlig og regnes nå som et normalt sesonginfluensavirus.

Mens intensiteten var lav på landsbasis, var den middels i Møre og Romsdal, Buskerud og Troms.

Ifølge FHI forventes det at influensaviruset vil fortsette å sirkulere en god stund fremover og de oppfordrer derfor personer i risikogruppene til å vaksinere seg. Over 1,6 millioner nordmenn befinner seg i risikogruppen for alvorlig influensa, blant dem kronisk syke, eldre og gravide.