Spøker for dobbeltspor i Nittedal

LANGT FREM: Regjeringens satsing på Ringeriksbanen kan sette dobbeltspor gjennom Nittedal på vent. Og samfunnssgevinsten blir negativ påpeker Kjell Erik Onsrud i For Jernbane.

LANGT FREM: Regjeringens satsing på Ringeriksbanen kan sette dobbeltspor gjennom Nittedal på vent. Og samfunnssgevinsten blir negativ påpeker Kjell Erik Onsrud i For Jernbane. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen vil bevilge 576 mill. til planlegging av Ringeriksbanen/E16 i 2018. – Brukes milliardene på det spørs det når et dobbeltspor via Nittedal vil bli prioritert, sier Kjell Erik Onsrud i For Jernbane.

DEL


Ringeriksbanen gjennom Hole har en beregnet negativ samfunnsnytte på 11,4 milliarder kroner. Legger vi til den negative nytten på E16 Skaret-Hønefoss (-2,8 mrd) så nuller Prestisjeprosjektet ut den positive nytten med dobbeltspor indre intercity (+7,6 mrd) nær to ganger, understreker Onsrud.

LAV NYTTEVERDI: – Svært få samferdselsprosjekter i Norge har lavere nytteverdi enn Ringeriksbanen gjennom Hole/E16. Det er ennå ikke for seint å vurdere alternativer til prestisjeprosjektet, sier Kjell Erik Onsrud i For Jernbane.

LAV NYTTEVERDI: – Svært få samferdselsprosjekter i Norge har lavere nytteverdi enn Ringeriksbanen gjennom Hole/E16. Det er ennå ikke for seint å vurdere alternativer til prestisjeprosjektet, sier Kjell Erik Onsrud i For Jernbane.

– Omtrent samme reisetid som Ringeriksbanen gjennom Hole kan oppnås med et nytt felles dobbeltspor via Nittedal. Fra Grua kan det bygges en ny tunnel direkte til Jevnaker. Da løftes både godstrafikken Oslo-Bergen og persontrafikken via Bergensbanen og Gjøvikbanen. Egentlig et kolombi egg, sier han.

Mer tungtrafikk

– Med ny motorveg Lysaker-Hønefoss og fortsatt svingete enkeltspor på Gjøvikbanen, som er regjeringas opplegg, vil tungtrafikk Oslo-Bergen overføres fra tog til trailer, sier Onsrud.

Hvem, med avgjørelsesmyndighet, er modig nok til å beslutte at felles dobbeltspor Bergensbanen/Gjøvikbanen via Nittedal skal utredes grundig og uavhengig før endelig beslutning om Bergensbanens forkortelse tas, spør han i et brev til politikerne på Stortinget.

Bare dobbeltspor som gir et løft

På Gjøvikbanen er det ikke ledig kapasitet verken for flere godstog eller flere persontog.

Konklusjonen fra konseptvalgutredningen(KVU) for Oslo-Gjøvik-Moelv (2016)er at det eneste alternativet som gir et løft for både person- og godstrafikken er nytt dobbeltspor fra Oslo til Roa, påpeker han. – Et annet forhold av betydning er at i 2012 underkjente forrige regjering KVU Ringeriksbanen fra 2008 fordi den ikke holdt mål.

Aldri klimanøytral

Han viser til at i følge SSB sin oversikt over pendlingsgrunnlaget rundt Oslo lå Gjøvikbanen (8444 personer) nest høyest etter Østfoldbanen (11426).

Og at det blir liten togtrafikk på Ringeriksbanen.

– Planene er to lokaltog i timen og et fjerntog annenhver time. Banen er ikke ment for ordinær godstrafikk. Motorveistandard for E16 derimot vil gjøre det mer lønnsomt med trailer Oslo-Bergen. Det er beregnet en betydelig klimagevinst ved å overføre gods fra veg til bane. Det tas ikke på alvor i denne viktige saken. Ringeriksbanen gjennom Hole blir sannsynligvis aldri klimanøytral.

Han peker på at beregninger fra Vista Analyse for E6/Dovrebanen langs Mjøsa viser at en 4-felts motorveg stjeler omlag 15 % av togpassasjerene. I tillegg kommer gods fra tog til trailer.

Ikke ubeskrevet blad

Dobbeltspor via Nittedal er ikke noe ubeskrevet blad.

- (KVU) for Oslo-Gjøvik-Moelv (2016)er at det eneste alternativet som gir et løft for både person- og godstrafikken

- Norsk Bane/Deutsche Bahn International utarbeidet en traserapport2 i 2012.

- I 2015 utarbeidet Rejlers en mulighetsstudiepå oppdrag for Oppland fylkeskommune.

- Ny jernbane er et premiss for nye Nittedal sentrum på Mo

Ikke for seint

– Svært få samferdselsprosjekter i Norge har lavere nytteverdi enn Ringeriksbanen gjennom Hole/E16. Det er ennå ikke for seint å vurdere alternativer til prestisjeprosjektet, sier Kjell Erik Onsrud i For Jernbane.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken