Begge stiller ut på Utheim. Kunstutstillingen åpner lørdag klokken 12 og varar fram til og med søndag 10. februar.

Nittedal Kunstforening har på denne vinterutstillingen satset på to unge kunstnere.

Kunstforeningen ønsker å vise unge kunstnerrepresentanter som arbeider med helt ulike uttrykk og motiv. Begge har samme utdannelsesbakgrunn som faglærere i kunst,design, håndverk og formgiving. I tillegg har de ulike videreutdannelser innenfor kunstneriske områder. Utstillingen er variert og viser spennet mellom 2 forskjellige billedlige uttrykk.

Hovedutstiller er Marit Fallet Mosand som er fra fra Bø i Telemark, er innkjøpt av Bø kommune, fått flere stipendier , utsmykkingsoppdrag og
hatt flere utstillinger

Bildene til Marit Fallet Mosand hos Nittedal kunstforening sirkler rundt temaet liv – død- liv. Dette temaet er utforsket på mange plan, og er ei tilnærming til livskreftene og dødskreftene i naturen og i oss menneske .Marit arbeider abstrakt ekspresjonistisk.

Dypest sett spring all kunstarbeidet ut fra en stor kjærlighet til livet og naturen. Jeg ønsker at bildene mine skal gjenspeile naturen, ikke slik den ser ut, men slik den kan kjennes, og hvordan de skapende kreftene i naturen og i oss, virker sier Marit

Et viktig aspekt i arbeidene hennes er premissen at hun også ønsker å vise en måte å skape mer miljøvennlig kunst.

I maleriene bruker hun jordpigment, Ut fra dette lager hun bla linoljemaling . Disse teknikkene bruker hun om hverandre sammen med kull og tegning, som gir mange lag, ulike karakterer i flater og strek i de ferdige bildene

For meg sier hun videre er de naturlege fargene og deres virkning på oss menneskene uhyrlig interessante. Mi oppleving er at eg gjennom desse fargane får ei meir åndeleg oppleving av fargeharmoniar i kunsten, kanskje fordi desse naturlege fargane harmonerer med noko djupare og eldre i oss, og på denne måte kan verke på eit anna plan.

Hun driver også Krokvokst, et kunstsenter for håndverk og kurs i Bø i Telemark.

Unni Nordkil Skjønsberg.