To AS i Hakadal er oppløst

Bygg og Varme AS og Kirkeby Drift AS, begge med adresse Hakadal, er oppløst.