Skatteoppgjøret for 2019 er ferdig og endte nasjonalt på 637 milliarder kroner. Skattelistene blir tilgjengelige 8. desember.

Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende betalte til sammen 539 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue i 2019. 345.000 selskaper betalte til sammen 98 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 39 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 820.000 betalte restskatt på til sammen 26 milliarder kroner. For dem som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12.800 kroner, mens snittbeløpet for dem som fikk restskatt var 31.800 kroner.

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Hun sier at de som er rammet av inntektstap på grunn av koronaviruset gjennom permittering eller oppsigelse, bør sjekke opplysningene når de får skattekortet for 2021.

Skattelistene for inntektsåret 2019 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no klokka 7 tirsdag 8. desember. Siden oktober i fjor har det vært 1,8 millioner søk i skattelistene, fordelt på 620.000 unike innlogginger.