Arne J. Sandberg døde 27. april etter å ha slitt med dårlig helse i noen år. Han ville blitt 83 år 18. juli.

Arne hadde sitt første møte i Nittedal Rotaryklubb i april 1981, og var medlem i hele 42 år. Med sin solide næringslivsbakgrunn og med ledererfaring fra store dataselskaper som IBM og Nixdorf Computer kunne han tilføre mye til Rotary.

Arne har hatt mange oppgaver i Nittedal Rotaryklubb, han har hatt flere styreverv, og han var aktiv deltaker i komiteer helt til han gikk bort. Han har også vært formann i Nittedal IL og i Rotnes skoles musikkorps.

Nittedal Rotaryklubb takker Arne for innsatsen gjennom et langt og trofast medlemskap.

Vi lyser fred over hans minne.