Det er Nittedal kirkeakademi som arrangerer seansen. Kirkeakademiet ble startet i år og hadde sin første samling i Søndre tidligere i sommer.

– Nå skal vi ha den andre samlingen på Rotnes. Det er gratis inngang, men det blir salg av bøker. Programmet starter klokka 20, men det serveres te og kaffe fra halv åtte, opplyser Bente Haukland Næss i arrangørstaben.

Robert Mood er en norsk tidligere hæroffiser med generalløytnants grad. Mood hadde en lang karriere i Forsvaret fram til han gikk av med pensjon i 2016, da som sjef for den norske militærmisjonen ved NATO i Brüssel. Samtidig som han har hatt en rekke sentrale militære stillinger, både i det norske forsvaret og i internasjonale fredsstyrker, har Mood markert seg som aktiv samfunnsdebattant. For dette ble han i 2016 tildelt stiftelsen Fritt Ords pris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet». Han har også gitt ut flere bøker, og i årene 2017-2020 var han president i Norges Røde Kors.

På Rotnes er militære intervensjoner tema for kvelden. Vestlige stater har ved flere anledninger gått inn militært i konfliktområder. I de siste ca. 30 år har Norge gjerne stilt med styrker i slike intervensjoner i den hensikt å fremme fred og menneskerettigheter, men med militære virkemidler. Afghanistan er det mest kjente eksemplet, men vi kan også nevne Kosovo og Libya. Mood vil dele sine synspunkter på hva man kan oppnå med slike tiltak, og om man kanskje har vært for optimistiske i «den gode saks» tjeneste.