Kommuneplanens arealdel er ute på høring. Planens mest drastiske forslag er å bygge ned Mo gård for å få et mer urbant sentrum.

Onsdag kveld klokka 18.30 er dette tema når Senterpartiet inviterer til åpent møte i kommunestyresalen.

– Vi håper det kommer mye folk, sier Ida Eliseussen i Senterpartiet:

– Målgruppa vår er innbyggere, næringsliv og politikere når vi nå står på startstreken for ny kommuneplan og utvikling av Nittedal sentrum.

Hun forteller at Senterpartiet for sin del er positiv til Betonmasts planer for å bygge ned deler av Mo gård, men at de er negative til å bygge på dyrka mark sør for Svartkruttveien.

For å fortelle og inspirere onsdag kveld kommer arkitekt Frederica Miller, som blant annet har skrevet boka «Levende Hus» og ellers mange artikler knyttet til temaet økologisk bygging og permakultur.

– Hun har ledet arbeidet med en reguleringsplan for Hausmania kulturhus i Oslo og vært prosjektleder for utforminga av et nytt sentrum i Hurdal kommune, en Urban Bærekraftig Landsby. Hun jobber for tida med ei økogrend ved Holmsbu på Hurum, sier Eliseussen:

– Vi gleder oss til å høre henne, og til å høre hva folk i Nittedal mener om ideene.

I 2010 fikk Frederica Miller Oslo miljøpris med begrunnelsen: «Frederica Miller har i over 30 år glødet og arbeidet for å få økologi innarbeidet som en naturlig del av arkitektfaget.»

Tittel for onsdagens innbyggermøte i kommunestyresalen er: «Hvordan kan vi bygge et klimavennlig Nittedal og samtidig få økt livskvalitet?»