Taper byggesaksinntekter

Egil Hjorteset (V) påpekte i hovedutvalget for miljø og samfunnsutvikling at antall byggesøknader i Nittedal er synkende.