Tallet på legekonsultasjoner for influensa i Norge har økt de siste ukene, men ligger fremdeles på et lavt nivå, 1,5 prosent.

Det kan ennå komme ytterligere økning i influensaaktiviteten, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

Det har så langt denne sesongen ikke vært ett klart dominerende virus. De to vanligst influensavirusene har vært A subtype H3N2 og influensa B, genotype Victoria.

Region vest hadde høyest andel influensalignende sykdom, med 1,8 prosent, mens region nord lå lavest, med 1 prosent. Andelen doblet seg i region sør i løpet av de siste tre ukene, til 1,4 prosent.

Det er varslet fem utbrudd av influensa ved helseinstitusjoner så langt denne sesongen. Etter en viss stagnasjon som er ganske typisk for ukene etter nyttår, er influensaviruspåvisninger nå økende igjen.


(©NTB)