Første kurskveld er onsdag 25. januar og tilbudet varer til utgangen av mars. Gjør du opplæringen riktig kommer du gjerne greit i mål. Tid er en viktig faktor her, men du får kyndige råd om du står fast.

– Spesielt de som er helt nye med hund vil ha godt av et slikt kurs, for det kan være en fordel å trene sammen med andre, sier Randi.

– Dere kan blant annet utveksle erfaringer og kanskje også lære noe av hverandre. Når det er trening i grupper deler vi til en viss grad inn etter alder slik at de yngste kommer sammen. Fordelen med grupper er også at hunden blir stødig og vant til å lystre tross uro og forstyrrelser fra andre hunder. Hundeføreren blir ofte også en bedre og tydeligere leder, sier Randi.

Hun understreker at selv om hun arrangerer apportkurset i samarbeid med fuglehundgruppa i jakt- og fiskeforeningen, så er det ingen betingelse å være medlem av Nittedal Skog-, Jakt- og Fiskeforening for å delta på kurset. Det er åpent for alle.

Når kurset er ferdig og våren kommer er det også mulig å ta apportprøve. Dette starter i mai og vil foregå utover sommeren og tidlig på høsten.