Suspenderer Hilde Thorkildsen (A) – forbereder midlertidig valg i januar

ENSTEMMIG: Skjermbilde fra det ekstraordinære kommunestyremøtet mandag kveld.

ENSTEMMIG: Skjermbilde fra det ekstraordinære kommunestyremøtet mandag kveld.

Ordfører Hilde Thorkildsen er suspendert til rettssaka mot henne er rettskraftig avgjort.

DEL

Etter at det onsdag sist uke ble kjent at Økokrim har tiltalt ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon, har kommunestyret i et ekstraordinært møte mandag kveld vedtatt følgende enstemmig:

«1. Hilde Nysten Thorkildsen suspenderes fram til saken er rettskraftig avgjort.

2. Det legges fram sak i kommunestyrets møte i januar om midlertidige valg.

3. Det legges fram en evaluering om kommunens håndtering. I kommunestyrets møte i januar behandles mandat og organisering av arbeidet. Prosessen skal bygge på prinsippene om meroffentlighet og uavhengighet.»

– Det har vært ei krevende uke og en følelsesmessig berg og dalbane. Tiltalen er svært alvorlig, og den preger oss dypt, sa gruppeleder Hanne Børrestuen i Arbeiderpartiet.

En mailutveksling på tvers av partiene i forkant av møtet gjorde at fungerende varaordfører Helge Fossum (Frp) kunne legge fram et forslag i tre punkter som alle de 29 representantene stilte seg bak.

Til Aftenposten sist uke stilte Hanne Børrestuen spørsmål ved det opprinnelige varselet mot ordføreren og om hva slags intensjon varsleren kan ha hatt: «Mange er nok uenig med henne (ordføreren, journ.anm.), og man kan lett få uvenner som ordfører. Om noen kan ha hatt en interesse av å sverte hennes rykte, er det viktig at vi kommer til bunns i det.» sa Børrestuen til Aftenposten.

I kommunestyret mandag uttrykte Børrestuen seg slik:

– Nittedal Arbeiderparti mener det er viktig å ha velfungerende varslingsrutiner. Det skal være lav terskel for å varsle.

Den mest kritiske stemmen i mandagens kommunestyre hadde Anne Hilde Røsvik (MDG):

– Selv om forretningsforbindelsene ordføreren hadde i denne saka var lovlige, er det viktig å melde inn slike forbindelser. Vi vil uansett få en diskusjon om habilitet:

– Jeg hadde ønsket at ordføreren hadde trukket seg. Nå må vi betale en ekstra ordførerlønn i enda et år, men under tvil kan vi gå med på det, la Røsvik til.

Alle som tok ordet i debatten la vekt på at ingen er skyldige før de er dømt.

I denne saka er det Nedre Romerike tingrett som skal dømme. Tiltalen fra Økokrim sendes i disse dager over til tingretten, som sannsynligvis vil beramme ei sak ikke så langt ut på nyåret. Blir dommen anket, er saka ikke rettskraftig før den er avgjort i høyere instans.

Artikkeltags