Forskere i Storbritannia har funnet ut at omikron ikke er i stand til å angripe lungene like effektivt som tidligere varianter av koronaviruset.

En ny studie tyder på at mutasjonene i virusets spike-protein, som gjør det i stand til å omgå immunitet, muligens også reduserer måten det formerer seg i lungene og framkaller alvorlig sykdom.

Studien er gjort av forskere ved The Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease.

– Disse observasjonene viser at omikron har utviklet egenskaper som gjør at det omgår immunitet, mens det er svekket når det gjelder egenskaper knyttet til formering og sykdomsframkalling, heter det i et utdrag fra studien.

Forskningsleder Ravi Gupta, som er professor i klinisk mikrologi ved Cambridge, sier at det fortsatt finnes utfordringer til tross for de positive funnene.

– Hva betyr alt dette? spør han i en Twitter-melding før han oppsummerer resultatene og til slutt fastslår at den raske spredningen av omikronvarianten uansett utgjør en trussel mot folkehelsen.