Stort arbeidspress på fungerende ordfører - foreslår Helge Fossum som varaordfører

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) er sykmeldt, og i lys av blant annet situasjonen rundt koronaviruset, foreslår fungerende ordfører Inge Solli (V) at Helge Fossum blir midlertidig varaordfører.