Store variasjoner i kultur- og idrettsstøtte i Nittedal

Nittedal kommune støtter idretten, men ligger også høyt på kulturskolestøtte. Derimot lavt på bibliotekstøtte og overraskende lavt på aktivitetsstøtte til barn og unge.