(Romerikes Blad)

Det er store forskjeller i hvordan norske kommuner prioriterer tjenester for barn og unge, skriver Unicef Norge i en pressemelding. Romerike kommer ikke spesielt godt ut i analysen, bortsett fra én kommune.

Desidert best på Romerike scorer Hurdal på 33. plass.

Kommuneanalysen viser økonomiske prioriteringer og tjenester kommunene har for barn og unge mellom 0 og 20 år. Datagrunnlaget er tall fra 2020 som kommunene selv har rapportert inn til SSB.

Analysen tar for seg sektorene barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Kommunen som tar sisteplassen av 319 kommuner som er med på lista, er Nittedal. På nest siste plass kommer Giske (Møre og Romsdal), Klepp (Rogaland) og så Eidsvoll, på 316. plass, og Alvdal.

På de neste fem plassene på nederste del av lista finner vi også to romerikskommuner, Nes på 313. plass og Lørenskog på 312.

Alle kommunene på Romerike:

 • Hurdal – 33. plass
 • Gjerdrum – 206. plass
 • Aurskog-Høland – 213. plass
 • Nannestad – 290. plass
 • Enebakk – 295. plass
 • Ullensaker – 297. plass
 • Lillestrøm – 306. plass
 • Rælingen – 309. plass
 • Lørenskog – 312. plass.
 • Nes – 313. plass
 • Eidsvoll – 316. plass
 • Nittedal – 319. plass

I snitt 140.934 kroner per barn

I 2020 brukte i snitt hver kommune 30 prosent av sitt totale budsjett på barn og unge fordelt på de fem sektorene. Dette tilsvarer et gjennomsnittsbeløp på 140.934 kroner per barn.

Men det er store sprik mellom kommunene. Laveste innrapporterte prosentandel av budsjettet er på 17 fra Loppa og Bykle, mens Askøys prosentandel er 46 og analysens høyeste.

– Vi ser store forskjeller i både type tjenester for barn og unge og kvaliteten på dem. Det er uholdbart, og kan få store konsekvenser for barn og unges videre liv. Kommunene skal fungere som er sikkerhetsnett, og prioriteringene må reflektere forpliktelsene barnekonvensjonen pålegger dem, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, i Unicef Norge.

Mindre kommuner på topp

Felles for Topp 10-kommunene er en gjennomgående stabil prioritering av barn og unge i de fem sektorene. Flertallet har høye bundne kostnader, med relativt høye frie disponible inntekter. Åtte av de ti kommunene på Topp 10-lista har et innbyggertall på under 10.000.

Tokke kommune havner øverst på Topp 10-lista i totalrangeringen, etterfulgte av Nissedal – begge i Vestfold og Telemark fylke. På 3. plass følger Nore og Uvdal kommune i Viken og på 4. plass kommer Fyresdal i Vestfold og Telemark.

Du kan se hele rapporten her!

Det er sjuende året Kommuneanalysen gis ut av Unicef Norge. Kommunesammenslåingene gjør at årets analyse ikke direkte kan sammenlignes med rapporten for 2020.

Det må tas i betraktning at kulturtilbud for barn og unge har variert sterkt mellom kommunene i 2020 på grunn av pandemien og ulikt regelverk for nedstenging.

Med koronapandemien har også mange flere familier fått lavere inntekt. Kristin Oudmayer frykter at særlig barn i lavinntektsfamilier blir taperne når tjenester for barn og unge prioriteres ned i en del kommuner.

– Vi vet at barn i lavinntektsfamilier er mer sårbare når tilgangen til fellesarenaer som barnehage, skole og fritidstilbud er dårlig, sier hun.

– Kommuneanalysen ikke er ment å henge ut eller premiere kommuner, men å skape debatt om forskjellene i barns oppvekstvilkår og øke bevissthet om barns rettigheter i kommunene før neste budsjettrunde, sier Kristin Oudmayer. Kommunenes statistikk er dynamisk. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden vi har jobbet med analysen (juni – august 2021). Unicef Norge hentet ut siste tabell for statistikk 9. juli 2021.