– På grunn av mistanke om spredning av EHV- viruset velger vi å stenge ridehallen for hester utenfra! En hest på stallen vår, og Mo gård konkurrerte under Lillestrøm, hvor hesten man mistenker er smittet, også sto oppstallet og konkurrerte (hesten er fra Bergen), skriver Marte Svenkerud ved Nittedal Hestesenter på Facebook.

De holder altså til i ridehuset på Mo, der hester fra andre staller ofte kommer for å trene eller konkurrere.

– Vi stenger stallen vår for trafikk ut og inn, og ønsker at Mo gård og Skøyen gjør det samme inntil situasjonen er mer avklart, fortsetter hun.

Svenkerud har vært i kontakt med stalleierne ved Mo og Skøyen, som nå har begrenset trafikken ut og inn av stallen.

Dermed kan oppstallørene benytte seg av ridehallen, på eget ansvar.

– Mo og Skøyen kan bruke ridehallen, men vi ber alle om å være varsomme! Vi ber samtidig om at alle som har forryttere på sine hester informerer og setter disse inn i situasjonen, uttaler Svenkerud.

Mo gård og Skøyen gård ligger også i Rotnes-området – og er så å si nabogårder til ridehallen, og bruker hallen mye i trening av hestene.

Mistanke om et virusutbrudd under Norwegian Horse Festival gjorde at Peder Fredricson satte tre hester i karantene. Deltakerne på hestestevnet ble bedt om å holde ekstra oppsikt med sin hest. Også flere Nittedals-ryttere deltok på dette stevnet.

Ifølge Mattilsynet gir sykdommen vanligvis luftveisinfeksjoner, men kan også medføre abort hos drektige hester og nevrologisk sykdom.